Olivet to Calvary 2022-10-05T08:23:50+00:00

Na twee jaar coronatoestanden en het zoeken naar een nieuwe dirigent, zijn we nu echt bezig met de voorbereidingen voor Goede Vrijdag 2022. Wij hopen dan de passiecantate ‘Olivet to Calvary’ van de Engelse componist John Henry Maunder (1858-1920), waarin het lijdensverhaal muzikaal wordt uitgebeeld en toegelicht, uit te voeren in een cantatedienst. Waar veel componisten in een passion uitpakken met een grote bezetting, ontwikkelde de 19e eeuwse Engelse traditie zich soberder: het verhaal wordt verteld door koor, twee solisten en orgel. Het is goed in het gehoor liggende muziek die goed in een cantatedienst kan worden uitgevoerd. Een aantal coupletten van de koralen kan worden meegezongen door de gemeente.

Het werk bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt verteld dat Jezus van de Olijfberg (Olivet) naar Jeruzalem gaat om het Pascha te vieren. Het begint dan ook met de feestelijke intocht in Jeruzalem, waar de menigte Jezus enthousiast ontvangt en Hem het Hosanna toeroept. Maar geleidelijk slaat de sfeer om van enthousiasme naar vijandigheid. In het tweede deel komen het verraad en de kruisiging op Golgotha (Calvary) aan bod. Maunder haalt alles uit de kast om de dramatiek van het verhaal te verklanken, maar daar blijft het niet bij. Het slotkoor opent met een bijna teder medeleven met de gestorven Christus, maar werkt ook toe naar een immense lofzang op Zijn volbrachte werk: ‘Rock of ages, cleft for me’. In het 4e couplet maakt de massale klank dan weer plaats voor devotie.

Het lijdensevangelie is natuurlijk sowieso al bijzonder, als dat dan wordt verlevendigd met muziek is het des te indrukwekkender. Ook in de sobere Engelse 19e-eeuwse traditie. In onze 21e eeuw zijn er nog weer nieuwe technische mogelijkheden om een verhaal nog levendiger te maken: op de grote tv-schermen in de kerk (en in de uitzending op youtube) worden tijdens de uitvoering foto’s getoond die het lijden van Jezus tijdens zijn kruisweg ‘live’ in beeld brengen. Een must voor de huidige visueel ingestelde generatie. Er zijn prachtige beelden gevonden, bijvoorbeeld van de intocht in Jeruzalem, de reiniging van de tempel, het avondmaal, de doornenkroon, de kruisiging, kortom: het hele verhaal, in woord en muziek, wordt ook nog geïllustreerd met indringende beelden, die nog eens te meer benadrukken hoe zwaar Jezus, voor ons, heeft geleden.
Daar past dan nog maar één antwoord op: de kerk in stilte verlaten.