Geschiedenis 2018-10-29T19:55:34+00:00

Geschiedenis van C.O.V. ‘Hosanna’ te Maasland

De in 1932 opgerichte zangvereniging ‘Hosanna’ heeft in Maasland en wijde omgeving een reputatie opgebouwd die er zijn mag: kwalitatief hoogwaardige uitvoeringen van de grote klassieken, altijd met goede orkesten en solisten, zijn al jaren de hoogtepunten in het culturele leven van Maasland. Vele werken zijn in de loop der jaren door ‘Hosanna’ uitgevoerd, als concert of als medewerking aan kerkdiensten. Reeds voor 1932 was de zangvereniging actief. Uit het verslag van een jaarvergadering op 1 maart 1900 is af te leiden dat de vereniging al omstreeks 1880 actief was. In 1916 werd ‘Hosanna’ ontbonden, maar in 1919 is men toch weer opnieuw begonnen tot in 1928, door onvrede tussen beide protestantse kerken, de vereniging opnieuw werd ontbonden. In 1932 opnieuw opgericht  stapte ‘Hosanna’ in 1953 over van een zangvereniging naar een oratoriumvereniging.

hosanna-1937

‘Hosanna’ is al meer dan vijftig jaar zeer gelukkig met het kiezen van haar dirigenten, zoals van 1961 tot 1974 de toen nog zeer jonge Sander van Marion, en 1974 tot 1987 de begaafde organist en componist Addie de Jong. Onder hun leiding groeide ‘Hosanna’  uit van een ‘dorpskoor’ tot een zeer volwassen oratoriumvereniging, met duidelijke voorkeur voor de grote religieuze klassieke werken. Deze traditie wordt onder de bezielende leiding van Kees Schrijver voortgezet, met als memorabele hoogtepunten de uitvoeringen van de ‘Elias’ , de ‘Paulus’, de ‘Messiah’, de ‘Schöpfung’ en vele ‘kleinere’ werken, waaronder het ‘Requiem’ van Fauré en het ‘Te Deum’ van Mozart. Recenter werden Ein Deutsches Requiem van Brahms, het Weihnachtsoratorium en de Johannes Passion van Bach ook onder de bezielende leiding van Kees Schrijver uitgevoerd.

Het christelijke karakter van het koor wordt onderstreept door medewerking aan kerkdiensten, meestal in Maasland, maar ook in Mechelen en Antwerpen, waarbij delen van missen werden uitgevoerd, of ‘cantates’ werden samengesteld van delen uit grote werken.

Een recensie uit het verre verleden van de vereniging, teruggevonden in de Westlandsche Courant van 1900, luidt als volgt:

Donderdag 5 maart j.l. gaf de Chr. zangvereniging ‘Hosanna’ alhier onder leiding van haar directeur, de heer Korpershoek, in het kerkgebouw aan de Doelstraat voor een talrijk publiek een alleszins welgeslaagde uitvoering. In aanmerking genomen het betrekkelijk klein getal leden en de korte oefeningstijd mocht de uitvoering, dankzij de uitmuntende leiding van de directeur, werkelijk verdienstelijk heten. Zij doet naar meer verlangen.

Nadat gezongen was ps. 150:1 en gelezen ps. 115:1-10, werd de samenkomst door de erevoorzitter, de heer Drewes, met gebed geopend. Na nog een aantal psalmen werden er ook enige andere muziekstukken uitgevoerd, zoals ‘het Winterlied’ en de ‘Vierkleur van Transvaal’, welk laatste lied stormachtig werd toegejuicht.

Dat dit laatste lied zo werd toegejuicht had ongetwijfeld te maken met de sympathie voor de Boerenrepubliek in Zuid-Afrika, die in oorlog was met de Engelsen. Vele boeren waren van oorsprong Nederlanders.