Nog nagenietend van een uitstekend, sfeervol optreden in de cantatedienst op Goede Vrijdag in de Oude Kerk, hielden wij op 19 april onze jaarvergadering. Dankbaarheid overheerste dat de coronatijd is overleefd en er met de nieuwe dirigent, Leo Smeets, weer vooruit kan worden gekeken. Toch zijn er ook zorgen. Zoals bij vrijwel alle koren slaat ook bij ons de vergrijzing toe, haakt er af en toe iemand af en is er bijna geen aanwas meer.

Heleen den Hond en Dorie Roza, bedankt voor vele jaren in het bestuur

Voor het eerst in het 90-jarig bestaan is er nu ook een probleem om alle bestuursfuncties gevuld te krijgen: Heleen den Hond en Dorie Roza treden af, en alleen Marja Dijkshoorn treedt toe. Dat betekent dat het penningmeesterschap – 46(!) jaar lang door Heleen uitgevoerd, waarvoor zij vorig jaar al tot erelid werd benoemd – nu uitbesteed moet worden aan een externe professionele accountant. Een oplossing die wel even tot nadenken stemt. Uiteraard werden de aftredende bestuursleden bedankt voor hun jarenlange inzet voor het koor en gehuldigd met bloemen en cadeaus.

Ton Heine, 40 jaar lid

Ook waren er twee jubilarissen: Tineke de Jong en Ton Heine zijn al 40 jaar lid. Beiden zijn verdienstelijke zangers en ook bestuurlijk actief: Tineke als secretaris van de Stichting ‘Vrienden van Hosanna’, en Ton al 38 jaar als bestuurslid met vooral redactionele pr-taken (affiches, programmaboekjes, website en andere publiciteit).

Tineke de Jong, 40 jaar lid

 

Helaas was Tineke afwezig wegens ziekte, maar 2 weken later tijdens de repetitie kreeg ook zij haar oorkonde, bloemen en een cadeautje.

 

De aandacht wordt nu volledig gericht op het komende 90-jarig jubileumconcert op 28 oktober: de Messiah van Händel. Met intensieve repetities en koordagen moet de coronaschade worden ingehaald, en door de samenwerking met een ander koor van Leo Smeets wordt het zeker een waardig jubileum, met top-solisten en het Dordts Kamerorkest.

 

2022-05-08T19:58:05+00:00 08-05-2022|