Op 28 oktober 2017, exact de 85e verjaardag, hield ‘Hosanna’ een buitengewoon feestelijke koordag.

Het bestuur was eens in het archief gedoken en had een aantal fraaie collages over de geschiedenis van het koor gemaakt. Dit werd aangevuld door de leden, die zo eens konden laten zien wat ze persoonlijk bewaard hebben.

Veel belangstelling

Uiteraard is ook veel verloren gegaan, maar wat er nog wel is geeft toch een boeiend overzicht van een eeuw Maaslandse koorgeschiedenis (er waren ook nog concertprogramma’s van de voorlopers van het huidige Hosanna van rond 1900!).

Koffie met gebak

Begonnen werd met koffie met gebak, waarbij de leden ruim de gelegenheid kregen om alle collages te bewonderen.

Gestudeerd werd er ook: in een aantal sessies werd het hele concertprogramma voor 10 november grondig doorgenomen, waarin dirigent Hans Cok ’s morgens werd bijgestaan door zangpedagoge Mirjam Feijer.

Pittige studie

Een aantal Ridderkerkers vulde het koor aan, zodat het lekker vol klonk. Dat concert moet helemaal goed komen!

Na een gezellig borreluurtje werd een heerlijk Chinees buffet binnengebracht waarvan de hongerige zangers en zangeressen dankbaar gebruik maakten en niet veel over lieten.

Heerlijk

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag en gaan nu vol vertrouwen op het concert af.

2017-11-16T21:27:40+00:00 04-11-2017|