Vorige week werd bij de Christelijke Oratoriumvereniging ‘Hosanna’ Maasland de ledenvergadering gehouden. Een jaarlijks terugkerende verplichting. Secretaris John Post had weer veel werk gemaakt van het Jaarverslag 2016, waarin tevreden werd teruggezien op mooie medewerkingen aan kerkdiensten en een schitterende uitvoering van het Weihnachtsoratorium. Helaas moest in 2016 ook afscheid genomen worden van een aantal leden, waardoor het koor langzaam maar zeker kleiner wordt en nu nog 59 leden telt.

De financiële zaken werden besproken en waar nodig nog toegelicht door penningmeester Heleen den Hond. De kascontrolecommissie bracht verslag uit, waarna de penningmeester werd gedéchargeerd; dat gaat gewoon al meer dan 40 jaar zo!

Van het bestuur waren Ton Heine en John Post aftredend, maar zij werden voor drie jaar herkozen en kregen een bloemetje voor het vele werk dat zij de afgelopen 3 jaar voor het koor hebben gedaan.

Bij ‘Hosanna’ krijgt zo’n vergadering vrijwel elk jaar ook een feestelijk tintje door de huldiging van jubilarissen. Dit jaar was dat Nel van Nierop, een vaste waarde bij de sopranen, die werd gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap. Zij kreeg een mooie oorkonde, een cadeautje, en uiteraard een mooi boeket bloemen.

Jubilaris Nel van Nierop, 25 jaar lid, gehuldigd.

Ook de toekomstplannen werden besproken: een najaarsconcert op 10 november met de Messe Solennelle van Gounod, de Krönungsmesse van Mozart en Psalm 42 en Drei Geistliche Lieder van Mendelssohn. Solisten en orkest zijn al besproken en onder leiding van dirigent Hans Cok wordt dat vast en zeker weer een boeiend concert. In 2018 staat de Paulus van Mendelssohn op de planning, waarbij het een onzekere factor is of de Nieuwe Kerk er dan nog wel is. Ook zorgelijk zijn de vergrijzing en het mannentekort, dat gelukkig nog wel steeds kan worden opgelost met assistentie vanuit andere koren.

De vergadering werd afgesloten met een gezellige verloting.

2017-09-20T17:22:19+00:00 20-03-2017|