Jubilarissen bij ‘Hosanna’

Vorige week werd bij de Christelijke Oratoriumvereniging ‘Hosanna’ Maasland de ledenvergadering gehouden. Een jaarlijks terugkerende verplichting, met probleemloze behandeling van jaarverslag, financiële zaken, kascontrole en bestuursverkiezing. Rinus Zegwaard en Suzan van Oosten waren aftredend, maar werden voor drie jaar herkozen. Door het vertrek van Kees den Hollander naar het ‘buitenland’ was er een vacature in het bestuur ontstaan, waarin werd voorzien door de benoeming van Dorie Roza. Een welkome aanvulling, gezien de jarenlange bestuurservaring die zij meebrengt. Zij was er pas 3 jaar uit, maar miste het zo dat ze zich weer beschikbaar stelde!

John Post, 25 jaar lid

Bij ‘Hosanna’ krijgt zo’n vergadering vrijwel elk jaar ook een feestelijk tintje door de huldiging van jubilarissen. Dit jaar was het tenor John Post, die werd gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap, waarvan al 10 jaar in het bestuur, de laatste 5 jaar als secretaris, en al 15 jaar penningmeester van de Stichting ‘Vrienden van Hosanna’. Hij kreeg een mooie oorkonde en een cadeautje.

Heleen den Hond, 40 jaar penningmeester

Een ander zeer waardevol lid is Heleen den Hond: zij is al 43 jaar lid en maar liefst 40 jaar penningmeester. Waar maak je het nog mee dat iemand zo lang zo’n zware functie vervult? Bij ‘Hosanna’ dus! Zij kreeg een fraai fotoalbum, waarin vele hoogtepunten uit die 40 jaar zijn vastgelegd. Uiteraard ging dat vergezeld van een groot boeket bloemen, een zoen van de voorzitter, en dankbaar applaus van  de leden.

In het Jaarverslag 2015 werd tevreden terug gekeken op het concert van het Deutsches Requiem in september in Trier en in oktober in de Nieuwe Kerk van Maasland. Ook de toekomstplannen werden besproken: het Weihnachtsoratorium van Bach op 16 december 2016, de Messe Solennelle van Gounod, met de Krönungsmesse van Mozart en Psalm 42 van Mendelssohn in 2017, en de Paulus van Mendelssohn in 2018.  Dat zijn dingen om naar uit te zien en de wekelijkse repetities onder leiding van Hans Cok zijn een feest op zich! Plannen genoeg dus, maar ook wel zorgen: over de vergrijzing en het mannentekort, en de onzekerheid over het voortbestaan van de Nieuwe Kerk.

Suus Moerman, afscheid na 35 jaar

 

Afscheid werd genomen van Suus Moerman, zij heeft met veel plezier 35 jaar lang gezongen bij de tenoren, maar wordt nu helaas door fysieke problemen gedwongen ermee te stoppen.

De vergadering werd afgesloten met een gezellige verloting.

 

 

 

 

2017-09-20T17:22:20+00:00 10-04-2016|