Vorige week werd bij de Maaslandse Christelijke Oratoriumvereniging ‘Hosanna’ de jaarvergadering gehouden. Naast de gebruikelijke agendapunten: behandeling jaarstukken, financiën, kascontrole, bestuursverkiezing en dergelijke, werd teruggekeken op een bewogen jaar 2012. Met dirigent Kees Schrijver werd zijn 40-jarig jubileum gevierd, en het 80-jarig bestaan van ‘Hosanna’ werd gevierd met een geweldige uitvoering van de ’Elias’ van Mendelssohn. Daarbij werd na 25 jaar afscheid genomen van Kees Schrijver, die het dirigeerstokje overdroeg aan Hans Cok. Onder diens leiding wordt nu ijverig gestudeerd op ‘Die Schöpfung’ van Haydn, voor een uitvoering op 8 november 2013.

huldiging-2013-jubilarissen

Foto: De jubilarissen Heleen den Hond (40), Marry Poot (50), Dorie Roza (50) en erelid Sijb Vreugdenhil (60 jaar lid)

De jaarvergadering kreeg een extra feestelijk tintje door de huldiging van 4 jubilarissen: Heleen den Hond, 40 jaar lid, waarvan 36 jaar penningmeester; Dorie Roza en Marry Poot, beiden 50 jaar lid en ook actief in het bestuur; Sijb Vreugdenhil, 60 jaar lid, waarvan 38 jaar secretaris, 8 jaar voorzitter, en de grote man achter het pannenkoekenbakken, podium bouwen en nog veel meer. Samen goed voor 200 (!) jaar zangplezier en grote inzet voor het koor. Waar vind je ze nog, die mensen die hun ‘hele leven’ in dienst stellen van een vereniging?

De jubilarissen werden verrast door de binnenkomst van hun familie, die als o zo belangrijke achterban mocht delen in de feestvreugde. De vertegenwoordiger van de KCZB was helaas verhinderd, daarom overhandigde voorzitter Sjaan van Roon de gebruikelijke geschenken als oorkondes, bloemen en mooie kleine kunstwerkjes. Daarna stelde zij namens het bestuur voor om Sijb Vreugdenhil, wegens zijn grote verdiensten voor ‘Hosanna’, te benoemen tot erelid. Dit voorstel werd door de vergadering met luid applaus goedgekeurd. Een unieke gebeurtenis, want in het 80-jarig bestaan van ‘Hosanna’ is dit voor het eerst dat er iemand tot erelid is benoemd!

Over de lange termijn planning kon nog worden medegedeeld dat er voor 2014 wordt gedacht (en ook al gewerkt) aan een passieconcert met o.a. de ´Crucifixion´ van John Stainer en delen uit de ‘Passion’ van Hans Cok. Ook voor 2015 ligt er al een plan: het ‘Deutsches Requiem’ van Brahms en ‘Te Deum’ van Dvorak. Er valt de komende jaren dus nog heel veel te genieten.

2017-09-20T17:22:20+00:00 07-04-2013|