Opgeruimd staat netjes

  De  bekende uitdrukking ‘Opgeruimd staat netjes’ betekent eigenlijk: daar zijn we mooi vanaf! Dat opgeruimd ook netjes is, bewijst deze foto van de kast van ’Hosanna’. Het stond al een jaar of tien op de actiepuntenlijst: de kast opruimen. Die puilde al jaren uit [...]

2017-09-20T17:22:19+00:00 05-03-2017|

Bertha Zegwaard record-lid bij ‘Hosanna’: 67 jaar!

De trouw van de leden van de Chr. Oratoriumvereniging ‘Hosanna’ in Maasland is algemeen bekend, vrijwel ieder jaar worden er tijdens de ledenvergadering wel jubilarissen gehuldigd. Bertha Zegwaard-van der Kooij heeft daarbij een bijzonder record bereikt: 67 jaar lid!! Bertha Dat komt nog [...]

2017-09-20T17:22:19+00:00 24-02-2017|

Het Weihnachtsoratorium, 16-12-2016

  Helaas hebben we geen recensie van het concert gezien in de plaatselijke pers. Dan zullen zowel medewerkers als publiek het erover eens zijn dat de recensent wat gemist heeft! Ondanks het feit dat er in de dagen voor Kerst erg veel te doen is, [...]

2017-09-20T17:22:19+00:00 05-01-2017|

Weihnachtsoratorium en Lichtjesfeest

Weihnachtsoratorium en Lichtjesfeest in Maasland Op vrijdag 16 december a.s. om 20.00 uur wordt in de Nieuwe Kerk, Huis te Veldelaan 16, het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach uitgevoerd door de Christelijke Oratoriumvereniging ‘Hosanna’. Daarin wordt de komst van Het Licht in de wereld bezongen in [...]

2017-09-20T17:22:20+00:00 04-12-2016|

Persbericht Jubilarissen bij ‘Hosanna’

Jubilarissen bij ‘Hosanna’ Vorige week werd bij de Christelijke Oratoriumvereniging ‘Hosanna’ Maasland de ledenvergadering gehouden. Een jaarlijks terugkerende verplichting, met probleemloze behandeling van jaarverslag, financiële zaken, kascontrole en bestuursverkiezing. Rinus Zegwaard en Suzan van Oosten waren aftredend, maar werden voor drie jaar herkozen. Door het [...]

2017-09-20T17:22:20+00:00 10-04-2016|

Indrukwekkend requiem bij ‘Hosanna’, een terugblik

De uitvoering van ‘Ein deutsches Requiem’ door ‘Hosanna’ in Maasland bleef nog lang naklinken in de hoofden van de koorleden en de bezoekers. Met groot orkest en uitstekende solisten bleek nog weer eens hoe fenomenaal Brahms de indringende, troostrijke Bijbelteksten op muziek heeft gezet. De [...]

2017-09-20T17:22:20+00:00 10-11-2015|