Persbericht: ‘Hosanna‘ huldigt jubilarissen

Ook bij Hosanna in Maasland vielen alle kooractiviteiten in maart in een klap stil door de corona- uitbraak. Omdat het er een beetje naar uitzag dat er misschien in september weer gezongen zou kunnen worden, werd besloten de uitgestelde jaarvergadering van 24 maart op 1 september te houden. Daar kon dan ook met de leden worden overlegd hoe het nu verder moet. De vergadering  ging door, wanneer het zingen weer begint is nog steeds onzeker.

De standaard onderwerpen, jaaroverzicht (2019!), goedkeuring financiële stukken, en dergelijke werden probleemloos afgehandeld door John Post en Heleen den Hond, die het voorzitterschap waarnamen voor de zieke voorzitter Sjaan van Roon. Wel een beetje onwerkelijk om zo bijna een jaar later terug te kijken op wat er in 2019 allemaal gebeurde: sluiting van de Nieuwe Kerk, overgang naar de Oude Kerk, beetje onwennig maar toch zeer geslaagd concert in de Oude Kerk in november. Het is allemaal al zo lang geleden; ook het leuke uitstapje naar Elburg was alweer bijna vergeten.

Bestuursverkiezing was geen probleem: John Post en Ton Heine werden herkozen en Krijnie Vreugdenhil gaat, in ieder geval een jaar, meedraaien in het bestuur.

Het geplande concert van de Messiah van Händel op 22 november 2020 werd doorgeschoven naar 5 november 2021, en ‘From Olivet to Calvary’ van Maunder komt op de agenda voor Pasen 2021 (mits de coronamaatregelen dan ver genoeg versoepeld zijn) .

Trouwe leden vormen de basis van een vereniging! Door het stoppen in maart wachtten er maar liefst 5 jubilarissen op hun huldiging voor 25 jaar lidmaatschap, maar hoewel de opkomst voor de vergadering heel redelijk was, waren er maar 2 aanwezig: Truus Prins en Marja Post. Zij kregen een fraaie oorkonde, een kunstwerkje van glas en een boeket bloemen. Koos Bergeman, Jopie Valstar en Map Smit waren er niet, zij krijgen hun blijken van waardering thuisbezorgd.

Truus Prins en Marja Post

Het laatste onderwerp was voor velen een nare verrassing: dirigent Hans Cok maakte bekend dat hij na dit seizoen van zijn pensioen wil gaan genieten! Dat sloeg in als een bom. Hij heeft zich, van 1997-2012 als pianist en daarna als dirigent, zeer geliefd gemaakt bij Hosanna door zijn innemende persoonlijkheid en  grote deskundigheid. In zijn toespraak lichtte hij toe hoe hij, na vele slapeloze nachten, tot dit besluit is gekomen. Dat besluit wordt natuurlijk wel gerespecteerd, maar het zal niet meevallen om een gelijkwaardige dirigent te vinden. Het bestuur staat voor een zware taak!

 

2020-09-27T14:02:58+00:00 27-09-2020|