Vorige week (19 maart 2019) werd onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Een jaarlijks terugkerende verplichting, met meestal ook wel wat feestelijkheden. In het ‘Jaaroverzicht 2018’ blikte secretaris John Post terug op een veelbewogen jaar, waarin we op 20 februari afscheid moesten nemen van ons erelid Sijb Vreugdenhil; een ernstig verlies voor het koor, niet alleen als uitstekende zanger, maar ook voor zijn vele verdiensten op bestuurlijk gebied. De naderende sluiting van de Nieuwe Kerk en Magneet hield het bestuur veel bezig, vele vergaderingen werden bijgewoond om een oplossing te vinden, waarbij er uiteindelijk voor gekozen werd om in het koor van de Oude Kerk te gaan repeteren.  Dat zal wennen zijn als in juli 2019 de Magneet definitief dicht gaat.

De laatste activiteit in de Nieuwe Kerk was wel meteen ook een hoogtepunt: het oratorium Paulus van Felix Mendelssohn op 9 november 2018, met koor, orkest, orgel en uitstekende solisten zorgde voor een daverend slotakkoord.

De gebruikelijke verenigingszaken passeerden de revue: penningmeester Heleen den Hond had, zoals al meer dan 40 jaar, de boekhouding weer prima op orde en werd daarvoor gedéchargeerd op advies van de kascontrolecommissie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Dorie-Suzan-Heleen-1024x768.jpg
Herkozen: Dorie, Suzan, Heleen

Drie aftredende bestuursleden: Dorie Roza, Suzan van Oosten en Heleen den Hond werden met applaus en een bloemetje herkozen. Rinus Zegwaard gaat om gezondheidsredenen stoppen met zijn bestuurstaak als ‘bibliothecaris’, die functie is al overgenomen door Suzan van Oosten.  Daarna volgde, zoals vrijwel elk jaar, de feestelijke huldiging van  jubilarissen. Lenie v.d. Berg, Annie Meerman en Suzan van Oosten zijn al 50 jaar lid van het koor, Rinus Zegwaard zelfs al 60 jaar! 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Jubilarissen2019-1024x768.jpg
De jubilarissen: Rinus, Suzan, Annie, Lenie

Zulke trouwe leden vormen de basis van een vereniging! Voorzitter Sjaan van Roon bedankte hen uitgebreid voor hun inzet voor ‘Hosanna’, vergezeld van een fraaie oorkonde, een bloemetje en een mooi sieraad als blijvend aandenken.  Namens de Gemeente Midden-Delfland werden zij toegesproken en gefeliciteerd door wethouder Renzen, die ook nog liet weten blij te zijn met de culturele activiteiten van ‘Hosanna’ binnen de gemeente.

Wethouder Renzen

De KCZB feliciteerde de jubilarissen per brief, zij waren even niet in de gelegenheid om een bondsvertegenwoordiger te sturen.

Over de planning valt nog te zeggen dat het volgende concert op vrijdag 22 november in de Oude Kerk zal worden gehouden, met het ’Requiem’ van Mozart,  ‘Gloria’ van Vivaldi en ‘Pastoral-messe’ van Diabelli. Daarvoor worden trouwens nog projectleden gezocht, want ook bij ‘Hosanna’ wordt het mannentekort schrijnend. Over de langere termijnplanning moet nog een beslissing worden genomen.  Zoals gebruikelijk werd de avond afgesloten met een gezellige verloting.

Oorkonde Rinus


2019-03-29T23:17:25+00:00 29-03-2019|