Vorige week werd bij de Christelijke Oratoriumvereniging ‘Hosanna’ Maasland de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Een jaarlijks terugkerende verplichting. Teruggezien werd op een zeer geslaagd concert op 10 november 2017: de Messe Solennelle van Gounod, de Krönungsmesse van Mozart en Psalm 42 en Drei Geistliche Lieder van Mendelssohn vielen goed in de smaak bij het publiek. Ook werd stilgestaan bij een dieptepunt: het overlijden van erelid Sijb Vreugdenhil, die 65 jaar lang het gezicht van Hosanna en de motor achter alle activiteiten was. Secretaris John Post had weer veel werk gemaakt van het Jaarverslag 2017, penningmeester Heleen den Hond had de boekhouding weer prima op orde en werd, zoals al meer dan 40 jaar, gedéchargeerd op advies van de kascontrolecommissie. Van het bestuur waren voorzitter Sjaan van Roon en bibliothecaris Rinus Zegwaard aftredend; zij werden voor drie jaar herkozen en kregen een bloemetje voor het vele werk dat zij de afgelopen 3 jaar voor het koor hebben gedaan.
Bij ‘Hosanna’ krijgt zo’n vergadering vrijwel elk jaar ook een feestelijk tintje door de huldiging van jubilarissen. Dit jaar waren dat de alten Janny Benschop en Marja Dijkshoorn, beiden 25 jaar lid. Zij kregen een mooie oorkonde, een cadeautje, en werden uiteraard in de bloemetjes gezet.

Ook de toekomstplannen werden besproken: een najaarsconcert op 9 november 2018 in de Nieuwe Kerk met de Paulus van Felix Mendelssohn. Solisten en orkest zijn al besproken en onder leiding van dirigent Hans Cok wordt dat vast en zeker weer een boeiend concert. Voor 2019 staan de ‘Pastoral-messe’ van Diabelli en de ’Mis in C’ van Beethoven op het verlanglijstje.
Grote zorgen zijn er ook: de aanstaande sluiting van de Nieuwe Kerk en De Magneet betekenen het verlies van een goede concertlocatie en oefenruimte. Daar moet nog een oplossing voor worden gevonden. Ook het teruglopende ledental, de vergrijzing en het mannentekort worden steeds zorgelijker.
Desondanks wordt er enthousiast gerepeteerd voor een drukke paasweek: op Goede Vrijdag 30 maart wordt ’s avonds medewerking verleend aan de kerkdienst in de Nieuwe Kerk met delen van de Matthéüs-passion van Bach, en op Paasmorgen wordt meegewerkt aan de dienst van de Protestantse Gemeenschap ‘De Magneet’ in de aula van het Lentiz-college met delen uit de Paulus. Dat zijn optredens waarnaar met veel plezier wordt uitgekeken.

 

2018-03-26T21:59:13+00:00 26-03-2018|