Vorige week werd bij de Christelijke Oratoriumvereniging ‘Hosanna’ Maasland de ledenvergadering gehouden. Een jaarlijks terugkerende verplichting met jaarverslag, financiële zaken, kascontrole en bestuursverkiezing. Heleen den Hond (penningmeester) en Kees den Hollander (algemeen adjunct) werden voor drie jaar herkozen.
Bij ‘Hosanna’ krijgt zo’n vergadering vrijwel elk jaar ook een feestelijk tintje door de huldiging van jubilarissen. Dit jaar was dat alleen Gerard van Buuren, die al 40 jaar bij de tenoren trouw zijn bijdrage levert. Maar hij was er niet, en werd daarom pas een week later tijdens de repetitie in het zonnetje gezet met een feestelijk pakketje en een fraaie oorkonde als huldeblijk.

Gerard van Buuren, 40 jaar tenor bij Hosanna

Een belangrijk onderwerp tijdens de vergadering was uiteraard de geplande reis: eind september gaat ‘Hosanna’ een weekend naar Trier om daar ‘Ein deutsches Requiem’ van Brahms uit  te voeren. Dat past goed in de planning, want eind oktober wordt hetzelfde werk, samen met het ‘Te Deum’ van Dvorâk uitgevoerd in de Nieuwe Kerk van Maasland. Dat wordt dus een soort extra proefuitvoering, gekoppeld aan een gezellig reisje. Als er soms nog mannen zijn die als projectlid mee zouden willen doen, dan kunnen zij zich nog aanmelden.

Ook voor de langere termijn zijn er nog plannen genoeg: in 2016 het Weihnachtsoratorium van Bach en in 2017 waarschijnlijk enkele psalmen van Mendelssohn. Dat zijn dingen om naar uit te zien, maar ook de wekelijkse repetities onder leiding van Hans Cok zijn een feest op zich! De vergadering werd afgesloten met een gezellige verloting.

2017-09-20T17:22:20+00:00 22-04-2015|