Bij de Maaslandse Christelijke Oratoriumvereniging ‘Hosanna’ werd vorige week dinsdag de jaarvergadering gehouden. Nog nagenietend van het fraaie concert op 8 april en een zeer gewaardeerd optreden met delen Johannes Passion in de kerkdienst op 17 april was het nu weer zaak met beide benen op de grond te komen. De gebruikelijke zaken passeerden probleemloos de agenda: goedkeuring jaarstukken en financiën, (her)verkiezing bestuursleden, verloting. Planning voor dit jaar: rond de kerst nog een concert met de Maaslandse Harmonie. Volgend jaar: een feestelijk jubileumconcert in het voorjaar met de koren van dirigent Kees Schrijver, die dan 40 jaar dirigent is en 25 jaar dirigent van ‘Hosanna’. Elk koor zal dan een ‘half uurtje’ apart optreden en ook een aantal gezamenlijke nummers uitvoeren. Dan in oktober 2012 het jubileumconcert voor het 80-jarig bestaan van ‘Hosanna’. Daarvoor is gekozen voor de ‘Elias’ van Felix Mendelssohn Bartholdy; een geliefd werk bij koor en dirigent dat al enkele keren eerder, ook bij jubilea, werd uitgevoerd.

De langere termijnplanning staat nog geheel op losse schroeven. Dat komt vooral door de mededeling van Kees Schrijver dat hij na 2012 van zijn pensioen wil gaan genieten. Hij heeft het afgelopen jaar ervaren dat zijn leeftijd en gezondheid hem parten gaan spelen, en het lijkt hem een goed idee om met een hoogtepunt (jubileum) te stoppen. Dan kunnen hij en ‘Hosanna’ tevreden terugkijken op een prachtige periode. Uiteraard viel er wel even een stilte na zijn toespraak, waarna de voorzitter hem alvast bedankte en beloofde dat we er dan maar een mooi afscheidsjaar van moeten maken. Later volgde nog een peiling onder de leden, waaruit bleek dat men het er vrijwel unaniem over eens was dat geprobeerd moet worden begeleider Hans Cok te benaderen of hij dirigent wil worden. Met die opdracht gaat het bestuur aan de slag.

Feestelijk hoogtepunt tijdens de vergadering is altijd weer het huldigen van jubilarissen, een vast ritueel bij een vereniging met zo veel trouwe leden. Deze keer waren de bloemen voor Jacoba van Spronsen, al 25 jaar lid en een vertrouwd gezicht op de voorste rij van de sopranen. Zij werd in het zonnetje gezet met een boeket bloemen en een oorkonde, en een zoen van de voorzitter.

jacoba-van-spronsen

Foto: Jacoba van Spronsen, 25 jaar lid, wordt gehuldigd door de voorzitter

Met een gezellige verloting werd de vergadering afgesloten.

2017-09-20T17:22:20+00:00 19-04-2011|